Η εταιρεία Propeler επικεντρώνεται και πραγματοποιεί εργασίες επι παντός τύπου πλοίων
σε δεξαμενές και καρνάγια. Αναλαμβάνει την ευθύνη διεκπεραίωσης κάθε μεγάλης δυσκολίας
μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση στον πελάτη.

    Συγκεκριμένα η εταιρεία πραγματοποιεί εξαρμώσεις και αρμώσεις σε έλικες ,εξαρμώσεις
και αρμώσεις σε πηδάλια,εξαρμώσεις και αρμώσεις σε αξονες. Αναλαμβάνει μεταφορές βαρέων
αντικειμένων επι παντός τύπου πλοίων,σήκωμα κύριων Μηχανών και Ηλεκτρομηχανών για
εργασίες αντικατάστασης στροφάλων, Αντικατασταση συρματοσχοίνων, ραούλων , μπαστέκων,
καδένων και αγκυρών.

    Όλες οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Propeller

copyright 2014